www.kringloopfamilie.nl

Missie
Het genereren van inkomsten voor lokale armoedebestrijding en SOS Kinderdorpen en het leveren van een bijdrage aan goede doelen zoals het Leger des Heils.

Een bijdrage leveren aan het reduceren van (huishoudelijk) afval door het hergebruik van (herbruikbare) goederen.

Perspectief & waardering bieden aan mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij worden ze deskundig begeleid bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Vrijwilligers werken er met plezier samen en verrijken zo hun sociale leven.

Strategie
Onze Kringloop Familie is opgericht door een toegewijde (grote) familie die 
gezamenlijk een flinke passie delen voor duurzaamheid, armoede bestrijding en de ondersteuning van de goede doelen welke de kinderen (in nood) ondersteunen. Onze kringloop onderscheid zich ten opzichte van doorsnede kringloopwinkels doordat wij:
een bijzondere samenwerking hebben met de Kemphaan, 
Leer- /werkcentrum Kemphaan Almere. Een organisatie die de mensen helpt die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor deze vrijwilligers en medewerkers bieden wij waardig werk en de benodigde begeleiding. Ons doel is hierbij het aanbieden van: Dagbesteding, het verder ontwikkelen van vaardigheden en re-integratie.

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Het streven is de gemaakte kosten te vergoeden. Wij hebben de bedrijfsvoering efficiënt ingericht en kunnen bij de uitvoering rekenen op de steun van familieleden en goede vrienden die altijd klaar staan om mensen te helpen. Wij houden zo de overheadkosten laag en gaan voor:
Lean & Mean / Slim & Slank.
Bij ons staan (kans) arme kinderen, klanten en goederen centraal. 
Wij gaan zorgvuldig om met de spullen die (her)bruikbaar zijn en behandelen wij deze niet als afgedankt product. Op die manier zijn wij in staat om mensen met een beperkt budget te helpen aan kwalitatief goede spullen. De spullen die wij overhouden (niet verkocht) worden ter beschikking gesteld aan diverse goede doelen zoals Leger des Heils.

Gratis Spullen!!
Wij helpen ook mede bewoners van Almere.
via Facebook, Almeerders gunnen elkaar!
zie de uitzending van 26 mei Omroep Flevoland (begint bij 6:06 min)

https://sites.google.com/a/bestbetaalbaar.nl/kringloop-best-betaalbaar/over-ons/Almeerders%20helpen%20elkaar.jpg?attredirects=0
zie ook deze initiatief via Facebook, Almeerders gunnen elkaar!

Naast spullen die wij voor de goede doelen doneren, sponsoren wij ook enkele (kinder)dorpen zoals "Lembang" in 
Indonesië.
http://www.soskinderdorpen.nl/